גביית חובות - הרצאות וסדנאות בועז נחמד

שגרות גבייה - ניהוליות, תפעוליות וביצועיות

מהן השגרות שמבצעים אנשי הגבייה בארגון, כיצד שגרות אלו באות לידי ביטוי בעבודתם היומיומית, הדיווחים שהם צריכים להעביר ביחד עם החריגים (כחלק מהשגרות) שצריכים להיות מוסבים למערך הניהול של המחלקה או של הארגון. נושא השגרות עולה גם בתחום ניהול מחלקת / מערך הגבייה - השגרות הקבועות של המנהל ברמת היום / שבוע / חודש / רבעון ושנה. שגרות אלו כוללות לא רק את הפעילויות הנדרשות בפועל, בתהליך הגבייה האפקטיבי, אלא גם את השגרות הניהוליות, התפעוליות והביצועיות - שנדרשות ממחלקת הגבייה על ידי מנהלי הארגון או מנכ"ל החברה.
הדפסשלח לחבר