גביית חובות - הרצאות וסדנאות בועז נחמד

גבייה - קישורים מומלצים

מילגם - שירותי גבייה לרשויות המקומיות - אתר החברה

מילון מונחים לגביית חובות - מתוך האתר של ההוצאה לפועל

מילון מונחים לגביית חובות - מתוך האתר של מדינת ישראל

מילון מונחים לגביית חובות וביטוח אשראי - מתוך האתר של כלל ביטוח אשראי

ניהול סיכונים כספיים מאמר מאת רו"ח גיל עד אמיר, מתוך האתר של D&B

פושטי הרגל וחברות לפירוק - הרשימה מתוך אתר משרד המשפטים

פקטורינג - האתר של כלל פקטורינג

פרטים מלאים על "מרכז המידע" של ההוצאה לפועל בירושלים

קבלת אישורי ניכוי מס במקור ואישור ניהול ספרים - שע"מ, מס הכנסה

רשימת לשכות ההוצאה לפועל - מתוך אתר הוצאה לפועל

רשימת פושטי רגל וחברות בע"ב בפירוק - מתוך האתר של משרד המשפטים

תהליך גביית חובות ממשלתיים - במשרד התעשייה מסחר ותעסוקה

תהליך פירוק חברה בערבון מוגבל

תוכנת יש כיסוי - גביית חובות - אתר החברה

תזרים מזומנים - ארבעה טיפים לקריאת דוחות תזרים מזומנים - נענע 10, מאת אסף אביר (לייף האקר)

תזרים מזומנים - שישה טיפים לשיפור תזרים המזומנים - אקסל של מייקרוסופט

תזרים מזומנים ודוחות רווח והפסד - מאמר מאת אמיר כבירי, יועץ כלכלי ועסקי - הפנייה לאתר של המחבר

 Previous Page