גביית חובות - הרצאות וסדנאות בועז נחמד

שיפור ההתנהלות האפקטיבית של הגבייה

בתהליכי הגבייה של ארגונים וחברות מעורבות מספר גדול מאוד של מחלקות. מספר גדול מאוד של מהלכים הופכים את הגבייה להיות אירוע אפקטיבי ויעיל אבל בדיוק אותם אירועים, ברצף שונה או בתדירות אחרת, יכולים להפוך את הגבייה לסיוט של כל מנהל. בתהליך הייעוץ הארגוני ניתן לבדוק את מועילות התחנות השונות שיש לגביית החוב, את רמת היעילות שלהן ואת רמת האפקטיביות שלהן. בתהליכי ייעוץ אלו ניתן, בנוסף על כך, לבחון את האפשרויות שטרם נוצלו על ידי הארגון לשם שיפור יכולת הגבייה שלו, לאורך זמן.

 

 

 

 

 

 

לפרטים: בועז נחמד, תל-אביב, טלפון: 050-5201857  מייל: boaz8@zahav.net.il

הדפסשלח לחבר