גביית חובות - הרצאות וסדנאות בועז נחמד

בקרת טפסי גבייה

בקרה, פיקוח וניהול טפסי הגבייה השונים שנדרשים על ידי החברה: טפסי פתיחת לקוח, טפסי ערבויות אישיות, שיעבודים, שטרי חוב, חוזים, התקשרויות, הסכמי מכר או רכש ועוד. הייעוץ ניתן באמצעות בדיקה אקראית בשלבים הראשונים על מנת לאמוד את מספר התקלות ואז בקרה ברמה הפרטנית והוצאת דוח מסודר על פי גורם מטפל, על מנהת להביא את הארגון ל 99% עמידה בנהלי הגבייה - בנושא הטפסים.

 

 

 

 

 

 

לפרטים: בועז נחמד, תל-אביב, טלפון: 050-5201857  מייל: boaz8@zahav.net.il

הדפסשלח לחבר