גביית חובות - הרצאות וסדנאות בועז נחמד

נהלי גבייה בשלושה עמודים - כיצד

כיצד כותבים נהלי גבייה בצורה קצרה, תמציתית ו"קולעת" בתוך שלושה עמודים בלבד? מדוע לא נכון לעשות זאת בצורה של חוברת עבה בת עשרות עמודים? התשובה לכך היא כן. צריך, אפשר וניתן לייצר נהלי עבודה במספר קטן של עמודים, שירכזו את כל הנקודות והנושאים הקשורים לגביית חובות, בתהליכי הנהלים והשגרות.

הרעיון שעומד מאחורי הגישה המקוצרת הזאת היא: עדיף נהלי גבייה מקוצרים מאוד הכוללים את כל המרכיבים מאשר מערכת ארוכה וסבוכה של נהלים שלא ניתן לזכור אותם. הבסיס לגישה זאת הוא כי נהלים פשוטים קל יותר לזכור - ובעקבות כך קל יותר ליישם אותם הלכה למעשה.  

הוראות ביצוע:

  • רשום את הנקודות החשובות ביותר (בלבד) בתחום הגבייה.
  • אתר את כל הטפסים הדרושים למחלקת הגבייה והמכירות אצלך בארגון.
  • תאר בצורה דייקנית את תהליכי הגבייה שנדרשים בארגון.
  • סכם בחמישה משפטים את הדוח שכתבת.
  • תן את הדוח הזה לאדם (מתוך המערכת) שלא ראה את הנהלים הללו אך בקיא ברזי הארגון ו/או הגביה ו/או המכירות של החברה על מנת לקבל את דעתו על נהלים אלו.
  • סכם שוב את הנהלים בשלושה עמודים קצרים ומתומצתים - לאורך ההערות וההארות שקיבלת.

 

 

 

לפרטים: בועז נחמד, תל-אביב, טלפון: 050-5201857  מייל: boaz8@zahav.net.il

הדפסשלח לחבר